Gospodarstvo v mestni občini Slovenj Gradec


... e-Glasilo zadnjih 60 dni ... ... e-Glasilo 2014

Javni razpis za leto 2014 za podelitev Železnikarjeve nagrade in Železnikarjevih plaket

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila javni razpis za leto 2014 za podelitev Železnikarjeve nagrade in Železnikarjevih plaket.
 
Rok za oddajo predlogov je 3.2.2015.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Slovenj Gradec, 05.12.2014 ... m.š.   

Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj podeli v posameznem letu eno Železnikarjevo nagrado in največ tri Železnikarjeve plakete

Kandidate za priznanja lahko predlagajo v obliki  predloga fizične osebe in pravne osebe. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata samo za eno isto priznanje. Predlagani kandidat lahko prejme samo eno priznanje za isti dosežek.

Rok za oddajo predlogov je 3.2.2015.

Celoten javni razpis vam je na voljo na spletni strani: 

http://www.slovenjgradec.si/javni-razpisi-in-objave/javni-razpis-za-leto-2014-za-podelitev-zeleznikarjeve-nagrade-in-zeleznikarjevih-plaket.html