Gospodarstvo v mestni občini Slovenj Gradec


... e-Glasilo zadnjih 60 dni ... ... e-Glasilo 2014

Posel za vas - Povabilo k oddaji ponudbe DO 12.12.2014

Občina Mislinja je objavila povabilo k oddaji ponudbe za recenzijo pzi za kolesarsko stezo Gornji Dolič - Šentflorjan (1.faza).
 
Rok za oddajo ponudbe je 12.12.2014

Slovenj Gradec, 05.12.2014 ... m.š.   

Občina Mislinja vabi vse zainteresirane in strokovno usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

 
Javno povabilo se nanaša na recenzijo PZI za kolesarsko stezo Gornji Dolič - Šentflorjan (I. faza).
 
Rok za oddajo ponudbe je 12.12.2014.
 
Vsa razpisna dokumentacija vam je na voljo na spletni strani: