Gospodarstvo v mestni občini Slovenj Gradec


... e-Glasilo zadnjih 60 dni ... ... e-Glasilo 2014

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila javno dražbo za prodajo nepremičnin v Mestni občini Slovenj Gradec. 
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Slovenj Gradec, 02.12.2014 ... m.š.   

Javna dražba bo potekala v poročni dvorani Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v ponedeljek dne 15.12.2014, s pričetkom ob 12.00 uri.

Opis predmeta prodaje in izklicna cena:

a) Sklop zemljišč P-G, ki zajema zemljišča parc. št. 265/8 v izmeri 1.572m2, parc. št. 271/17 v izmeri 32m2 in parc. št. 278/7 v izmeri 10m2, vse k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini 1.614m2. Izklicna cena za prodajo je 20,00EUR/m2, kar za celoto znaša 32.280,00EUR.
b) Sklop zemljišč P-K, ki zajema zemljišča parc. št. 286/17 v izmeri 438m2, parc. št. 263/5 v izmeri 67m2, parc. št 271/14 v izmeri 162m2 in parc. 286/9 v izmeri 1.067m2, vse k.o. 850-Slovenj Gradec v skupni površini 1.734m2. Izklicna cena za prodajo je 20,00EUR/m2, kar za celoto znaša 34.680,00EUR.
c) Sklop zemljišča P-L, ki zajema zemljišče parc. št. 263/8 v izmeri 1.437m2, k.o. 850-Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 20,00EUR/m2, kar za celoto znaša 28.740,00EUR.
d) Sklop zemljišč P-M, ki zajema zemljišči parc. št. 263/9 v izmeri 1.555m2 in parc. 265/13 v izmeri 115m2, obe k.o. 850-Slovenj Gradec v skupni površini 1.670m2. Izklicna cena za prodajo je 20,00EUR/m2, kar za celoto znaša 33.400,00EUR.
 
Datoteke:
 

Ostale informacije in obrazci so vam na voljo na spletni strani: