Gospodarstvo v mestni občini Slovenj Gradec


... e-Glasilo zadnjih 60 dni ... ... e-Glasilo 2014

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva v letu 2014

Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o., v sodelovanju z bankami: Banka Koper d.d. in Delavsko hranilnico d.d. objavlja razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva v letu 2014.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ. 

Slovenj Gradec, 23.10.2014 ... m.š.   

Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 900.000,00€, za katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 450.000,00€.

 
Pogoji za dodeljevanje, kriteriji in vsi ostali pogoji razpisa so vam na voljo na spletni strani:
 
Rok za prijavo je odprt do 10.12.2014 oz. do porabe sredstev.