Gospodarstvo v mestni občini Slovenj Gradec


... e-Glasilo zadnjih 60 dni ... ... e-Glasilo 2014

Koliko vas stane delo upokojenega voznika

Po Zakonu o urejanju trga dela lahko upokojenci od 1. 7. 2013 opravljajo delo po pogodbi o začasnem ali občasnem delu. Pri tem je potrebno upoštevati omejitve oziroma pravila, ki jih tudi določajo predpisi s področja posameznega dela kot je na primer cestnega prometa. 
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Slovenj Gradec, 10.10.2014 ... m.š.   

Upoštevati pa je potrebno tudi naslednje omejitve:

 • začasno ali občasno delo lahko upokojenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu,

 • neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec,

 • urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 4,20 eurov,

 • dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme preseči 6.300 EUR,

 • delo lahko upokojenec opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka.

   

  V tabeli prikazujemo stroške angažmaja upokojenca na mesec:

   

 Delovne ure/mesec

 

60

€ na uro

 

4,2

Bruto dohodek

 

252

normirani stroški

10%

25,2

prispevek za zdr.zav

6,36%

16,0

Davčna osnova

 

210,8

akontacija dohodnine

25%

52,7

Neto dohodek

 

183,3

Prispevki PIZ

8,85%

22,3

Prispevek ZZZS

0,53%

1,3

Posebni davek

25%

63

Strošek podjetja

 

338,6