Gospodarstvo v mestni občini Slovenj Gradec


... e-Glasilo zadnjih 60 dni ... ... e-Glasilo 2014

Posel za vas - Komunalna ureditev zazidave Knez - Turičnik - II faza - ROK JE 10.10.2014 DO 9:00 URE

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila povabilo k oddaji ponudbe za "Komunalna ureditev zazidave Knez - Turičnik - II Faza".
 
Svojo ponudbo morate oddati do 10.10.2014.
 
Za ogled celotne ponudbe klikni na VEČ.

Slovenj Gradec, 03.10.2014 ... m.š.   

Celotna razpisna dokumentacija vam je na voljo na spletni strani: 

 
Ponudbo morate oddati do 10.10.2014. Na ta dan mora biti ponudba pri naročniku do 9:00 ure. Odpiranje ponudb bo na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, v sejni sobi istega dne ob 10:00 uri.