Gospodarstvo v mestni občini Slovenj Gradec


... e-Glasilo zadnjih 60 dni ... ... e-Glasilo 2014

Posel za vas - Izgradnja glasbene šole Slovenj Gradec - še je rok za oddajo ponudbe

Mestna občina Slovenja Gradec je na svoji spletni strani objavila razpis za izgradnjo glasbene šole Slovenj Gradec.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Slovenj Gradec, 21.08.2014 ... m.š.   

Z izvedbo javnega naročila se bo izvedla izgradnja Glasbene šole Slovenj Gradec (dokončanje).

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 03.09.2014 do 09:00 ure na naslov MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba V VLOŽIŠČE občine se bo štela za pravočasno.

Javno odpiranje ponudb bo dne 03.09.2014 ob 10:00. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj GradecŠolska 5, 2380 Slovenj Gradec.

Celotna razpisan dokumentacija vam je na voljo na spletni strani:

http://www.slovenjgradec.si/javni-razpisi-in-objave/izgradnja-glasbene-sole-slovenj-gradec.html