Gospodarstvo v mestni občini Slovenj Gradec


... e-Glasilo zadnjih 60 dni ... ... e-Glasilo 2014

Javni razpis G1/14 za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih

Geoplin je objavil Javni razpis G1/14 za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih. Razpis se nanaša na končne večje industrijske odjemalce zemeljskega plina z letno porabo večjo od 50.000 Sm3, ki so priključeni na prenosno plinovodno omrežje.
 
Celoten razpis si lahko pogledate pod VEČ.

Slovenj Gradec, 13.06.2014 ... m.š.   

Upravičeni ukrepi, po tem javnem razpisu so:

A. zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom,

B. programi izvajanja energetskih pregledov,

C. namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih.

Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 18. 6. 2014, do 12. ure.

Celotna razpisan dokumentacija vam je na voljo na naslednji povezavi:

http://www.geoplin.si/sl/novice/geoplin-objavil-javni-razpis