Gospodarstvo v mestni občini Slovenj Gradec


... e-Glasilo zadnjih 60 dni ... ... e-Glasilo 2014

Razpis P1 B 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P1 B 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ. 


Slovenj Gradec, 04.06.2014 ... m.š.   

Razpis je odprt do 15.12.2014, upravičenci pa so mikro, mala in srednje velika podjetja.. Kredit zavarovan z garancijo Sklada je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Obrestna mera kredita je EURIBOR 6 mesečni + 1,95%

Razpis je namenjen podjetjem: 

  • ki postopoma rastejo,
  • ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,
  • ustvarjajo nova delovna mesta,
  • nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita.

Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naslednjih garancij:

  • investicijske garancije
  • garancije za mlada podjetja
  • mikro garancije za obratna sredstva.

Roki za predložitev vlog so: 16.06., 15.07., 15.09., 15.10., 17.11. in 15.12.2014


Celotno dokumentacijo razpisa lahko najdete na spletni strani SPS oz tukaj.  

Pri branju razpisa pazite na naslednja poglavja: Kaj so upravičeni stroški, kakšni so kreditni pogoji ter kakšna je vsebina prijave (kaj vse so priloge). Predvsem bodite pozorni, da je že pred oddajo vloge potrebno imeti Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada. Na spletni povezavi, ki vam jo posredujemo, lahko najdete tudi pripomočke glede priprave vloge (pripomoček za izdelavo poslovnega načrta). 

V kolikor boste potrebovali pomoč pri prijavi na razpis se lahko obrnete v pisarno zbornice.