Gospodarstvo v mestni občini Slovenj Gradec


... e-Glasilo zadnjih 60 dni ... ... e-Glasilo 2014

Novi pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti

V Uradnem listu RS (št. 21/2014) je bil objavljen novi Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki začne veljati petnajsti dan po objavi ali 12. aprila 2014. Stari pravilnik, ki je bil že iz leta 2000 in nazadnje spremenjen v letu 2008 bo z dnem uveljavitve novega pravilnika prenehal veljati.
 
Za ogled celotnega članka klikni VEČ

Slovenj Gradec, 09.04.2014 ... m.š.   

Novi pravilnik prinaša nekaj novosti, ki bodo gostincem (posebej manjšim) omogočile razširitev dejavnosti s čim manjšimi stroški. Za uskladitev minimalnih tehničnih pogojev in pogojev glede storitev z določbami pravilnika imajo vsi, ki opravljajo gostinsko dejavnost šestmesečni rok, saj pravilnik ne prinaša nobenih novih zahtev, ki bi terjale gradbene posege. Zaradi velikega števila sicer manjših sprememb in dopolnitev je ministrstvo pripravilo predlog novega pravilnika, ki pa ohranja strukturo veljavnega. Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je v lanskem letu sodelovala pri pripravi pripomb in dopolnitev in velika večina pripomb je bila upoštevana.

Pri pripravi predloga novega pravilnika si je ministrstvo prizadevalo za črtanje čim večjega števila tistih pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki po nepotrebnem obremenjujejo izvajalce dejavnosti, z vidika varstva potrošnika pa niso nujni za doseganje pričakovane minimalne ravni storitev. Poleg tega je pravilnika nadgrajen z vrsto novosti, ki jih terjajo razvoj in strokovna spoznanja na področju dejavnosti.

 

Naj vas opozorimo predvsem na naslednje pomembnejše novosti:

  • Pri prehrambenem obratu gostilna je črtano določilo, da gostilna nudi gostom jedi ves čas obratovanja.
  • Pri kavarni je črtano določilo, da se pijače strežejo na kavarniški način (na tasi).
  • Pomembna novost je, da za slaščičarno ni več omejitev glede točenja alkoholnih pijač.  Tako lahko tudi slaščičarna nudi vse vrste pijač in napitkov.
  • Pomembna novost za vse je, da v kolikor površin, namenjenih dostavi blaga in odvozu odpadkov pri novogradnjah ni mogoče  fizično in vidno ločiti od zunanjih površin, namenjenih gostom in od drugih zunanjih javnih površin, se dostavo blaga in odvoz odpadkov lahko opravlja izven obratovalnega časa, oziroma se za to uporablja časovni zamik. Ta novost je še posebej pomembna za gostinske obrate v mestnih jedrih.
  • Na novo sta določeni dve novi vrsti hotelov in sicer nizkocenovni hoteli in mini hoteli, kar bo tovrstnim obratom olajšalo trženje.
  • Skladno s splošno stopnjo tehnološkega razvoja je na novo določena obveznost nastanitvenega obrata, da gostom zagotovi dostopnost do interneta, kar je potrebno uskladiti v šestih mesecih od uveljavitve pravilnika.
  • Črtani so pogoji za kuhinje, za premične objekte in člen o prostorih za skladiščenje živil, saj te vsebine ureja že Uredba 852/2004/ES o higieni živil.
  • Na novo so določeni apartmajsko naselje, studio in apartma, s čimer so odpravljene nejasnosti glede značilnosti teh obratov.
  • Pogoji za prenočišča so zelo omiljeni, kar omogoča, da se v to skupino lahko razvrščajo tudi drugi nastanitveni obrati, ki jih prinašajo sodobni trendi na področju gostinstva in ki jih zdaj ni mogoče uvrstiti v nobeno skupino obratov. V tem okviru so na novo urejeni pogoji za mladinska prenočišča (hostel, youth hostel), katerih število se je v zadnjem času zelo povečalo. 

Uvedene so nove kategorije hotelov, in sicer nizkocenovni hotel (4. odstavek 24. člena), kateremu pravilnik dovoljuje odstopanja glede minimalne velikosti sobe in postelje ter mini hotel (za katerega zadostuje, da ima le 6 do 9 nastanitvenih enot). Nova termina sta tudi suita ali hotelski apartma brez kuhinje (2. odstavek 26. člena) ter aparthotel (7. odstavek 26. člena), ki nudi nastanitev pretežno v hotelskih apartmajih ali suitah. Po novem je obveznost nastanitvenega obrata, da gostom zagotovi dostop do interneta (4. odstavek 23. člena), vendar to ne pomeni brezplačno. Pravilnik podrobneje opredeljuje mladinska prenočišča, ki jih tudi imenuje hostli ali youth hostli. (2. odstavek 31. člena). Nekaj izboljšanih določil je tudi v podkategoriji kampov – postajališča za avtodome, ki jih določa 6. odstavek 34. člena.