Gospodarstvo v mestni občini Slovenj Gradec


... e-Glasilo zadnjih 60 dni ... ... e-Glasilo 2014

ŽLED IN POPLAVE od 30.1 do 10.2.2014

OOZ SG
Do 12.3.2014 je skladno z Zakonom o odpravi posledic škode po naravnih nesrečah potrebno. V Državnem zboru RS je bil sprejet tudi Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, s katerim je predviden poenostavljen način zbiranja ocene škode v gospodarstvu za lažjo pripravo ocene škode. 
 
Celoten članek si preberite pod VEČ.

Slovenj Gradec, 05.03.2014 ... r.b.   

Spodaj vam pošiljamo poenostavljen obrazec, ki ga je potrebno izpolniti v prvi fazi za oceno škode. Na te obrazce se prijavljajo škode na strojih in opremi, zalogah, izpadu prihodka. Pomembno je, da oškodovanci pripravijo oceno škode v gospodarstvu realno, saj je ocena škode podlaga za morebitna povračila škode (če bodo zagotovljena finančna sredstva proračuna RS za področje gospodarstva) in bo vključena v Program odprave posledic škode  gospodarstvu.
 
Obrazce je potrebno poslati na e-naslov: zled2014.mgrt@gov.si ali po pošti: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor. Rok za pošiljanje obrazcev je 12.3.2014. 
 
V drugi fazi bo potrebno izpolniti tudi obrazec 7 in 8, vendar je ključnega pomena za oceno škode v tem trenutku, da je izpolnjen in poslan poenostavljen obrazec. Če oškodovani v tej fazi ne bo posredoval obrazca 7 in 8, bo naknadno pozvan s strani ministrstva, da izpolni še ta dva obrazca.
 
Kljub temu lahko oškodovanci priložijo izpolnjena obrazca 7 in 8. V primeru popolnih in ustrezno izpolnjenih obrazcev 7 in/ali 8, bodo predložena obrazca upoštevali že v fazi povračila škode. Takrat bo treba za obrazec 7 predložiti še dokazila (cenilni zapisniki in druga dokazila).
 
Za povračila drugih vrst škode (ograje, infrastrukturo,…) naj se oškodovanci obrnejo na občine oziroma na Upravo RS za zaščito in reševanje.
 
Poenostavljen obrazec (za ogled klikni na podčrtano povezavo)
 
Dodatna pojasnila: