Gospodarstvo v mestni občini Slovenj Gradec


... e-Glasilo zadnjih 60 dni ... ... e-Glasilo 2014

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«

SPIRIT je v petek objavil razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«, ki je namenjen malim in srednjim podjetjem.

Rok za oddajo prijav je 5.10.2019.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.


Slovenj Gradec, 10.07.2019 ... m.š.   

Namen razpisa je je spodbuditi partnerstva , sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Rok za oddajo prijav je 5.10.2019.

Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški v okviru operacije, in sicer:

  • Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
  • Stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo,
  • Stroški nastopa na sejmu,
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil),
  • Stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov),
  • Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.

Vse dodatne informacije so na voljo na agenciji SPIRIT. Spletna stan, kjer je objavljen razpis in dokumentacija:

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-07-05-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2020---2022

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov partnerstva2020@spiritslovenia.si.